Het is niet steeds mogelijk bij het opstarten van een dossier de erelonen en kosten nauwkeurig te schatten. Niettemin trachten wij steeds u vooraf zo nauwkeurig mogelijk in te lichten omtrent de financiële gevolgen van de behandeling van uw zaak.

In principe hanteert BV Advocaten een uurloon als basis voor de begroting van de erelonen. Dit uurtarief varieert en is afhankelijk van de volgende factoren :

 

Sinds 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten onderworpen aan BTW.

 

Naast erelonen worden volgende algemene kantoorkosten aangerekend: