Voor het opstellen van een goede juridische vertaling is naast de talenkennis ook een perfecte juridische kennis vereist. BV Avocats heeft die vaardigheden in huis en biedt ze hoofdzakelijk aan andere juristen aan (advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, …).

Het kantoor neemt de vertaling van stukken in het Nederlands naar het Frans op zich in de verschillende vakgebieden waarbinnen het actief is, en met name:

– Gerechtelijke procedure: dagvaarding, verzoekschrift, conclusie, akte van beroep, …

– Raad van State: verzoekschrift tot nietigverklaring, vordering tot schorsing, vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, memorie van antwoord, memorie van wederantwoord, toelichtende memorie, laatste memorie, …

– Grondwettelijk Hof: beroep tot vernietiging, prejudiciële vraag, memories, …

– Administratieve procedure: administratief beroep tegen beslissing zoals stedenbouwkundige vergunning, vergunning voor handelsvestiging, milieuvergunning, bezwaarschrift in het kader van een openbaar onderzoek.

– Overeenkomsten: huurovereenkomst, verkoopovereenkomst, erfpacht, recht van opstal, erfdienstbaarheid, …

BV Avocats kan het dossier niet alleen vertalen, maar voegt er indien nodig ook zijn juridische kennis aan toe. Het kantoor staat tevens zijn klanten bij tijdens pleidooien of bij de mondelinge verdediging van het dossier in het Frans.