24.02.23 | Gautier Beaujean | Goederenrecht Stedenbouw

In Wallonië werd de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen afgeschaft door het Waalse decreet van 6 februari 2014 betreffende de gemeentewegen. Met dit decreet komt er één uniek systeem voor gemeentelijke wegen: buurtwegen en onbenoemde wegen vallen nu onder dezelfde wetgeving.

Het decreet regelt ook het verkrijgen van een gemeenteweg wanneer een doorgang gedurende 30 jaar werd gebruikt voor openbaar verkeer.

In een beslissing van 8 februari 2023 oordeelt de Rechtbank van Verviers dat het nieuwe Burgerlijk Wetboek subsidiair van toepassing is op het verkrijgen van een gemeenteweg door verjaring (openbaar verkeer gedurende 30 jaren).

Zo stelt hij dat het gemeentedecreet geen afwijkende regels inhouden met art. 3.120 BW.

Het gebruik en de omvang van een door verjaring gecrëert gemeenteweg wordt dus ook bepaald door de feitelijke uitoefening. Als de doorgang van het publiek alleen voor voetgangers wordt gedemonstreerd, kan de openbare weg worden verboden voor ruiters, fietsers en gemotoriseerde voertuigen. Op de openbare weg mag een slagboom geplaatst worden zolang voetgangers er kunnen passeren.

Deel op.