Stedenbouw

Stedenbouw en ruimtelijke ordening is een gewestelijke bevoegdheid. Dit houdt in dat de wetgeving in Brussel, Wallonië en Vlaanderen niet hetzelfde is.

 • juridische begeleiding bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen
 • regulariseren stedenbouwkundige overtredingen
 • administratieve procedures
 • gerechtelijke procedures

Overheidsopdrachten

 • gunningprocedure
 • uitvoering
 • PPS – concessie

Vastgoed

 • begeleiding aankoop onroerend goed
 • milieu audit • stedenbouwkundige audit
 • opstellen compromis (voorlopig koopcontract)
 • oplossen conflicten tussen koper en verkoper
 • procedures rechtbanken
 • burenhinder
 • erfdienstbaarheden
 • begeleiding bij nieuwbouw, verbouw of renovatie
 • oplossen conflicten tussen aannemer, architect en bouwheer

Milieu

Zoals stedenbouw en ruimtelijke ordening is ook deze wetgeving in belangrijke mate een gewestelijke bevoegdheid.

 • begeleiden en aanvragen milieuvergunningen
 • advies regelgeving ter bescherming bodem, grond- en oppervlaktewater
 • overleg en onderhandeling bij milieu-overtreding met bevoegde instanties
 • administratieve en gerechtelijke procedures

Toeristische aangelegenheden

 • aanvragen van vergunningen voor outdoor activiteiten zoals kanovaren, avontuurparken
 • opstellen contracten bij aan- of verkoop toeristisch onroerend goed (hotel, B&B, camping, horeca, outdoorcentrum)
 • aanvragen subsidies in verband met aankoop toeristisch onroerend goed
 • brandweerattest