29.01.23 | Gautier Beaujean | Stedenbouw Toerism

De oprichting van toeristische logies in Wallonië wordt vanaf 30 januari 2023 onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Het besluit wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Uw tweede woning in de Ardennen kan dus niet meer zo maar verhuurd worden.

Het besluit is alleen van toepassing op toeristisch logies dat is opgericht na de inwerkingtreding van het besluit.

Het toeristische gebruik vóór 30 januari 2023 kan met elk wettelijk middel worden bewezen, zoals: het afsluiten van een contract met een toerist, bankafschriften die de betaling door een toerist bewijzen, een brandveiligheidsattest, een belastingaangifte, ..

Deel op.