18.11.19 | Gautier Beaujean | Stedenbouw

Met ingang van 14 november 2019 zijn een aantal werkzaamheden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning.
In het Waals Gewest zijn nagenoeg alle bouw- en verbouwwerkaamheden onderworpen aan voorafgaandelijke stedenbouwkundige vergunning.
Desalniettemin heeft de overheid bepaalde bouwwerkzaamheden van een dergelijke verplichting vrijgesteld.

Raadpleeg deze tabel om na te gaan wat is vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning.

Als een kruisje is opgenomen in de kolom “vrijgesteld worden van een stedenbouwkundige vergunning”, betekent dit dat er een vrijstelling is en is er geen architect noodzakelijk.

 

Deel op.