25.02.20 | Gautier Beaujean | Goederenrecht

Sinds 1804 wordt in het burgerlijk wetboek vastgesteld dat een recht van doorgang (recht van overpad) niet kan ontstaan door verkrijgende verjaring. De verkrijgende verjaring is een manier om door verloop van tijd een recht te verkrijgen. Het is dus niet zo dat indien uw buurman 30 jaar over uw grondstuk gaat dat hij een (privaat) recht van overpad heeft verworven.

Er is echter wel een belangrijke uitzondering op dit principe: de doorgang van het publiek, bijvoorbeeld van dorpsbewoners die al 30 jaar een pad gebruiken om van A naar B te gaan. In dat geval onstaat een openbare weg die beheert moet worden door de gemeente.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek (boek 3 “Goederen”) brengt wijzigingen aan met betrekking tot het privaat recht van overpad. Nu wordt de erfdienstbaarheid van overpad vatbaar voor verkrijgende verjaring mits het overpad in feite regelmatig is uitgeoefend en zichtbaar is door om het even welke sporen op het lijdend erf zoals snoeien van de vegetatie, aanleg van een verharding, aanbrengen van een omheining, maaien van het stuk van de doorgang, bandensporen van een voertuig, enz.

Als op uw terrein een privé of openbare doorgang is dan moet u daar aandacht aan besteden en er zo snel mogelijk een einde aan maken. U doet dit het beste door ofwel specifiek door een formeel bord «verboden toegang» of, misschien zelfs wel beter een barrière te plaatsen en dit door een deurwaarder vast te laten leggen.
Wilt u toch de doorgang toestaan zonder dat er een verjaring ontstaat dan moet u de gebruikers van het overpad een verklaring laten tekenen waarin ze erkennen dat het om een gedogen gaat en dat ze niet van plan zijn om zich te beroepen op het recht van verjaring.

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek bestaat uit 9 boeken waarvan tot op heden alleen Boek 8 “Bewijs” gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en op 1 november 2020 in werking treedt.
Het boek 3 “Goederen” treedt in in werking 18 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Publicatie heeft nog niet plaats gevonden. Maar u kunt alvast uw maatregelen nemen.

Voor meer info: https://justice.belgium.be/fr/bwcc

Gautier Beaujean
advocaat in Namen,
BVAvocats
g.beaujean@bvavocats.be
0032 474 784 407

Deel op.