Stedenbouwkundige vergunning vereist voor de opening van toeristische accommodatie

De oprichting van toeristische logies in Wallonië wordt vanaf 30 januari 2023 onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning. Het besluit wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Uw tweede woning in de Ardennen kan dus niet meer zo maar verhuurd worden. Het besluit is alleen van toepassing op toeristisch logies dat is opgericht na de inwerkingtreding … Continued

Gîtes en stedenbouwkundig vergunning

Voor het openen van een gîte zal binnenkort een stedenbouwkundige vergunning nodig zijn. De bedoeling van de Regering is dat de nieuwe wet op 1er september in werking treedt. Wat moet ik doen als eigenaar om dat te vermijden? De regering streeft ernaar het openen van gites te onderwerpen aan een bouwvergunning. Dit leidt tot … Continued

Is bivakkeren toegestaan in de Ardennen?

Heel wat natuurliefhebbers doen regelmatig aan wildkamperen. De juridische regeling van die activiteit verschilt, afhankelijk of ze in dan wel buiten het bos plaatsvindt. Bivakkeren in het bos Artikel 19 van het Boswetboek stelt: “Onverminderd artikel 27 is het tijdelijk verblijf verboden buiten de daartoe voorziene gebieden.” Het tijdelijk verblijf is het “verblijf tijdens een … Continued

Waalse normen vakantiehuizen aangescherpt

De Waalse regering gaat oneigelijke concurrentie bij verhuur van logies (vakantiehuizen, kamerverhuur, kamperen) aanpakken. Ook overlast veroorzaakt door grote onderkomens wordt aangepakt. Wettelijke regelgeving voor verhuur van logies en naleving van deze regelgeving wordt aangescherpt. Hoe zit het bij verhuur of beschikbaarstelling van toeristisch logies Volgens het Waals Toerismewetboek moet elke exploitant van een toeristisch … Continued